6,5 mln zł dodatkowych środków unijnych dla szpitali w Gdyni na walkę z COVID-19

W środę, 17 marca br., wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski oraz członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska podpisali z prezesem zarządu spółki Szpitale Pomorskie Jolantą Sobierańską-Grendą aneks, na mocy którego gdyńskie szpitale św. Wincentego a Paulo oraz Szpital Morski im. PCK otrzymają dodatkowe środki unijne na walkę z COVID-19.

 

fot. UMWP/DPR


Fundusze europejskie pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki dotacji dla Szpitala im. PCK zakupionych zostanie 17 łóżek, a w budynku szpitala wykonane zostaną roboty budowlane: utworzona zostanie zintegrowana Izba Przyjęć, przejmująca funkcje trzech izb przyjęć: ginekologicznej, internistycznej i ogólnej. Na potrzeby obu szpitali wykonane zostanie podwyższenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego linii radioterapeutycznej Aria Oncology Information System. Celem tego zadania będzie diagnozowanie radiologiczne pacjentów w formule zdalnej. Pozwoli to personelowi medycznemu na wykonywanie pracy z różnych lokalizacji, co jest niezwykle istotne w przypadku kwarantanny. Oba szpitale już kolejny raz otrzymały środki z UE na walkę z COVID-19.

W trakcie tzw. pierwszej fali pandemii, w maju 2020 r., otrzymały 2 mln zł na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. Następnie, w styczniu 2021 r. za ponad 7,1 mln zł zakupiono dla szpitali nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia chorych, zakażonych koronawirusem.

Łącznie z obecnie przekazaną kwotą szpitale w Gdyni otrzymały od początku pandemii kwotę 16,1 mln zł ze środków unijnych na walkę z COVID-19.

Do tej pory ze środków Unii Europejskiej będących w dyspozycji Zarządu Województwa Pomorskiego, na wsparcie szpitali w walce z COVID-19 (sprzęt, dostosowanie budynków, środki ochrony dla personelu medycznego) przekazanych zostało prawie 117 mln zł.  

Dodatkowo Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył:

  • 51,5 mln zł na wsparcie pomorskich przedsiębiorców w formie pożyczek, m.in. na utrzymanie płynności finansowej w okresie pandemii,
  • 48,5 mln zł na wsparcie pomorskich przedsiębiorców w formie dotacji, m.in. na cele inwestycyjne umożliwiające dostosowanie prowadzonej działalność do warunków zmienionych w wyniku pandemii,
  • 91,3 mln zł na wsparcie osób, które w wyniku pandemii znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub utraciły zatrudnienie.

Łącznie Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył prawie 308,3 mln zł ze środków Unii Europejskiej na walkę z COVID-19.


Marcin Twardokus, Referat Informacji DPR