4,6 mln zł z Unii dla spółki COPERNICUS na walkę z COVID-19

28 kwietnia br. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z Dariuszem Kostrzewą, prezesem spółki COPERNICUS aneks, na mocy którego władze samorządowe przekażą spółce 4,6 mln zł z UE na walkę z COVID-19.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz niezbędne prace budowlane. Podczas wydarzenia Mieczysław Struk wręczył prezesowi spółki COPERNICUS symboliczny czek z informacją o kwocie udzielonego wsparcia.


 

fot. UMWP

 

Dzięki zwiększonemu dofinansowaniu na potrzeby walki z pandemią COVID-19 dla szpitali zarządzanych przez Spółkę COPERNICUS Podmiot Leczniczy zakupiony zostanie aparat USG wielofunkcyjny z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc. Wykonane zostaną także roboty budowlane: dostosowanie Zakładu Diagnostyki Obrazowej do nowego sprzętu diagnostycznego, przepisów prawa i reżimu sanitarnego, w tym zakup 6 stacji opisowych i 2 robotów nagrywających zdjęcia i opisy na nośniki (np. płyty CD).

Spółka COPERNICUS Podmiot Leczniczy już po raz kolejny otrzymała środki z UE na walkę z COVID-19. W kwietniu 2020 r. spółka otrzymała 2 mln zł wsparcia na wykonanie testów diagnostycznych w kierunku wirusa SARS CoV-2 dla mieszkańców województwa pomorskiego oraz zakup dwóch aut do transportu medycznego. W maju 2020 roku kolejne środki w wysokości 2,25 mln zł pozwoliły zakupić środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne. W grudniu 2020 roku spółka za ponad 14 mln zakupiła dla swoich szpitali w Gdańsku m.in.: 2 tomografy komputerowe, 7 aparatów RTG i 4 aparaty USG, 20 respiratorów, 15 systemów monitorowania pacjenta (kardiomonitory z modułem CO2 oraz centrala), tor wizyjny z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc, 15 łóżek OIOM, wideobronchofiberoskop, ECMO oraz 3 zamrażarki do przechowywania szczepionek. Łącznie z obecnie przekazanymi środkami spółka otrzymała 23,2 mln zł z UE na walkę z COVID-19.

Władze Pomorza od początku pandemii efektywnie wspierają podmioty medyczne w walce z COVID-19, przekazując środki finansowe na dostosowanie budynków, zakup środków ochronnych oraz zakup sprzętu. Wspierają także przedsiębiorców. Finansują również realizację projektów społecznych wspierających m.in. medyków czy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w wyniku pandemii.

Na wsparcie szpitali w walce z COVID-19 (sprzęt, dostosowanie budynków, środki ochrony dla personelu medycznego) ze środków Unii Europejskiej będących w dyspozycji Zarządu Województwa Pomorskiego przeznaczonych zostało dotychczas blisko 125,5 mln zł.

Dodatkowo Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył:

  • 51,5 mln zł na wsparcie pomorskich przedsiębiorców w formie pożyczek, m.in. na utrzymanie płynności finansowej w okresie pandemii,
  • 48,5 mln zł na wsparcie pomorskich przedsiębiorców w formie dotacji, m.in. na cele inwestycyjne umożliwiające dostosowanie prowadzonej działalność do warunków zmienionych w wyniku pandemii,
  • 91,3 mln zł na wsparcie osób, które w wyniku pandemii znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub utraciły zatrudnienie, oraz na ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy.

Łącznie Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył prawie 316,8 mln zł ze środków Unii Europejskiej na walkę z COVID-19.

 

Marcin Twardokus
Referat Informacji DPR