38 mln zł ze środków unijnych na przygotowanie terenów inwestycyjnych

30 stycznia br. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu ze środków RPO WP 2014-2020 czterech projektów dotyczących przygotowania łącznie prawie 35 ha terenów inwestycyjnych pod nowe inwestycje małych i średnich przedsiębiorców.

Dotację otrzymały cztery projekty zlokalizowane:

  1. w Gdańsku – projekt realizowany przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. swoim zakresem obejmuje przygotowanie 5,3 ha terenów inwestycyjnych na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, które stanowi zaplecze logistyczne dla rozwijającego się Portu Gdańskiego, w tym terminala głębokowodnego DCT. W rezultacie inwestycji na uzbrojonym terenie zlokalizowanych zostanie minimum ośmiu przedsiębiorców. Wartość projektu to 70,8 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 19,1 mln zł.
  2. Na terenie Wyspy Ostrów (Gdańsk) - przedmiotem projektu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest budowa hali produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem i przystosowaniem terenu wokół hali o powierzchni 5,4 ha do wykorzystania w procesach produkcyjnych. Celem inwestycji jest stworzenie warunków do rozwoju MŚP w sektorze przemysłowym ze szczególnym uwzględnieniem branż: stoczniowej, portowo-logistycznej i offshorowej. Wartość projektu to  16,6 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 4,8 mln zł.
  3. W Rumi - przedmiotem projektu jest uzbrojenie 8,9 ha terenów inwestycyjnych położonych w północnej części Rumi, w bliskim sąsiedztwie portu w Gdyni. Projekt obejmuje budowę m.in.: hali magazynowo-produkcyjnej, placu składowego, drogi wewnętrznej oraz doprowadzenie uzbrojenia. Wartość projektu to 22,7 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 6,5 mln zł.
  4. W Słupsku - Celem projektu jest stworzenie korzystnych warunków dla lokowania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej dla MŚP poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych o powierzchni 15,3 ha. Realizacja projektu będzie sprzyjać lokowaniu inwestycji na terenie Gminy Słupsk. Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Głobino - Strefa Płaszewko i obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i sanitarnej, oświetlenia i kanalizacja kablowej, budowę drogi o łącznej długości prawie 2 m. Wartość projektu to 22,7 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 6,5 mln zł.

Łączna wartość wszystkich inwestycji to ponad 122 mln zł, z czego prawie 38 mln zł to dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Sposób udzielenia dotacji jest nowatorski w skali kraju. Jest to wsparcie w formule pomocy zwrotnej (tzw. dotacja warunkowa). Wsparcie udzielane jest w postaci dotacji, jednak będzie ona podlegała ewentualnemu zwrotowi, w razie gdy do końca 2023 r. beneficjent nie skomercjalizuje uzbrajanych terenów. W ten sposób Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego chce zmobilizować beneficjentów do aktywnego poszukiwania inwestorów na przygotowane grunty.

Marcin Twardokus