2,8 mln zł unijnego dofinansowania na zintegrowany projekt rewitalizacyjny Gminy Pelplin

W piątek 5 listopada br. w gabinecie marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka podpisano  umowy na zintegrowany projekt rewitalizacyjny Gminy Pelplin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość unijnego wsparcia dla obu projektów to niemal 2,8 mln zł. Podczas uroczystości wręczone zostały symboliczne czeki pamiątkowe z informacją o wysokości dofinansowania unijnego.

 

 

fot. M.Sawicka

 

Pelplin – nowe horyzonty


Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Wsparcia Rodzin w Pelplinie, zapewnienie wsparcia specjalistycznego dla rodziców, organizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich i konsultacje oraz poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pedagog, terapeuta). Ponadto, w ramach projektu zapewnione zostanie wsparcie rodzin przez asystenta rodziny i organizacja czasu wolnego - turnieje rekreacyjne i integrujące, organizacje grup wsparcia dla rodzin w których funkcjonują osoby z niepełnosprawnościami. Przewidziano, że 50 osób z obszaru rewitalizowanego skorzysta z projektu. Całkowita wartość projektu to 1 mln zł, z czego 950 tys. zł stanowi dofinansowanie unijne.

 

 

fot. M.Sawicka

 


Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko
w Pelplinie

 

Przedmiotem projektu jest realizacja zadań inwestycyjnych stanowiących element wielopłaszczyznowej rewitalizacji społecznej Obszaru nr 7 w Pelplinie. Zrealizowane zostaną prace budowlane związane z budową obiektu Centrum Wsparcia Rodzin i jego doposażeniem, przebudowana zostanie infrastruktura sportowa i rekreacyjna. Ponadto, wspólnie z partnerami zrealizowana zostanie modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji (w obiektach 2 wspólnot - partnerów projektu). Przeprowadzone zostaną również działania w ramach instrumentu elastyczności - Realizacja części zadań związanych z zagospodarowaniem terenów leśnych przy ul. Pólko oraz przestrzeni publicznej przy osiedlach Limanowskiego i Szpitalna. Celem projektu jest poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców Pelplina. Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni ok. 25,35 ha zamieszkały przez ok. 1 059 osób. Całkowita wartość projektu to ponad 4,1 mln zł z czego unijne dofinansowanie to 1,8 mln zł. Planowany termin realizacji projektu to marzec 2023 roku.

 

Całościowa pomoc ukierunkowana na działania rewitalizacyjne w Pelplinie będzie wynosiła ponad 5 mln złotych.

 

Monika Grochulska
Referat Informacji DPR