2,3 mln zł z Unii dla 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku na walkę z COVID-19

Marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z zastępcą rektora GUMed, prof. dr hab. Jackiem Bigdą aneks zwiększający unijne dofinansowanie dla projektu realizowanego przez pomorską uczelnię. Dodatkowe środki w kwocie 2,3 mln zł przekazane zostaną w całości dla partnera projektu – 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku i przeznaczone na walkę z COVID-19.

 


Fot. Magdalena Ledwoń/UMWP

 

Podpisanie aneksu odbyło się 29 grudnia 2020 r. w gabinecie marszałka województwa pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. W wydarzeniu wziął udział komendant 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, kmdr dr n. med. Krzysztof Szabat.

 


Fot. Magdalena Ledwoń/UMWP

 

Środki pochodzą z funduszy europejskich dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Aneks zwiększy wkład unijny projektu: „Centrum Geriatrii w Gdańsku". Dzięki zwiększonemu dofinansowaniu 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku zakupi między innymi: 2 defibrylatory, 4 aparaty do EKG, aparat RTG, 10 łóżek intensywnego nadzoru, 5 kardiomonitorów, bronchofiberoskop. W ramach dostosowania budynków do potrzeb opieki nad pacjentami wykonane zostaną m.in. instalacje tlenowe, powietrzne i próżniowe. Zamontowanych zostanie 6 sprężarek do powietrza medycznego. Zakupione zostaną także środki ochrony służące w walce z epidemią.

7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku już po raz drugi w tym roku otrzymał dodatkowe środki z UE na walkę z COVID-19. W trakcie tzw. pierwszej fali pandemii, w maju 2020 roku, decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego, szpital wsparty został kwotą 4,6 mln zł. Dzięki tym środkom finansował zakup: 2 respiratorów, łóżka intensywnego nadzoru, cyfrowego aparatu RTG, 48 pomp infuzyjnych, środków ochrony indywidualnej, m.in. masek ochronnych, kombinezonów bakteriobójczych, fartuchów, rękawic i osłon na nogi.

Marcin Twardokus, Referat Informacji DPR