16,8 mln zł z Unii na walkę z COVID-19 dla podmiotów medycznych w Gdańsku

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z Dariuszem Kostrzewą, prezesem spółki COPERNICUS, aneks, na mocy którego władze samorządowe przekażą 16,8 mln zł z UE gdańskim placówkom medycznym. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu koniecznego do walki z COVID-19. 

Podpisanie aneksu odbyło się 22 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

 

 

Cztery osoby prezentują podpisany aneks i przekazany symboliczny czek
Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska/ UMWP

Fundusze europejskie otrzymają podmioty lecznicze należące do spółki COPERNICUS (gdańskie szpitale im. M. Kopernika i im. św. Wojciecha) oraz Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego Sp. z o.o. w Gdańsku, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, a także Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SPZOZ. 

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Aneks zwiększy wkład unijny projektu: „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku" realizowanego przez spółkę COPERNICUS.

Dzięki zwiększonemu dofinansowaniu Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku wyposaży swoje oddziały m.in. w tomograf komputerowy, 5 aparatów RTG oraz 2 aparaty USG oraz 10 respiratorów. Łącznie na te zakupy przeznaczonych zostanie ok. 9 mln zł. Szpital im. św. Wojciecha w Gdańsku zakupi za prawie 5,3 mln zł m.in. tomograf komputerowy, 2 aparaty RTG i 2 USG, a także 10 respiratorów. Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego Sp. z o.o. w Gdańsku otrzymał na sprzęt ponad 1 mln zł. Dzięki środkom z UE zakupione zostaną m.in. aparat RTG oraz 3 respiratory. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku za kwotę prawie 600 tys. zł wykona konieczną przebudowę budynku zapewniającą odpowiednią separację osób z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2 na terenie Izby Przyjęć. Zakupi także drobny sprzęt medyczny, m.in. 40 pulsoksymetrów. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku otrzyma kwotę 693 tys. zł i zakupi za nią specjalistyczny sprzęt, m.in.: 5 respiratorów, 4 defibrylatory, 3 aparaty USG. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SPZOZ za kwotę 150 tys. zł zakupi m.in. 400 zestawów jednorazowego użytku do inaktywacji osocza ozdrowieńców, oraz dwie zamrażarki (pierwsza – do przechowywania testów i szczepionek, druga – do przechowywania osocza ozdrowieńców). Ponadto zakupione zostaną środki ochrony osobistej dla personelu medycznego, np. maseczki, rękawiczki, przyłbice.

Podmioty medyczne z Gdańska już po raz drugi w tym roku otrzymały środki z UE na walkę z COVID-19. W trakcie tzw. pierwszej fali pandemii, w maju 2020 roku, Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku otrzymał – 1 mln zł, Szpital im. św. Wojciecha w Gdańsku – 1 mln zł, Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego Sp. z o.o. w Gdańsku – 600 tys. zł, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – 450 tys. zł, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku – 500 tys. zł.

Marcin Twardokus, Referat Informacji DPR