15 września 2022 r. podpisaliśmy umowy z beneficjentami ostatniego konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

15 września 2022 r. podpisaliśmy umowy z beneficjentami ostatniego konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Samorząd województwa pomorskiego od lat zaangażowany jest w rozwój usług społecznych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dotąd podpisano 104 umowy na wartość prawie 284 mln zł.

Natomiast łączna wartość podpisanych dziś 7 umów na rozwój usług społecznych to prawie 3,5 mln zł.

Jakie projekty wchodzą w fazę realizacji dzięki podpisanym umowom ?

Przykładowo, Fundacja Lokalna zajmie się rozwijaniem usług opiekuńczych i asystenckich dla  mieszkańców w trudnej sytuacji. Ponadto w Cewicach, Mostach oraz Nowej Wśi Lęborskiej uruchomione zostaną kluby seniora w których 60 osób starszych będzie mogło rozwijać swoje pasje i umiejętności.

Natomiast w Gminie Smołdzino prowadzony będzie program specjalistycznego wspierania rodzin. Zorganizowany zostanie cykl spotkań warsztatowych w  którym udział wezmą rodzice oraz dzieci.  Warsztaty te wpłyną na wzrost kreatywności, innowacyjności oraz poczucia sprawstwa wśród uczestników. Wartość projektu to prawie 500 tys. zł.

Umowy o dofinansowanie podpisane zostały również z samorządowcami z Nowej Karczmy oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Integracja na Plus, Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej oraz Fundacją Progresja.

 

Kolejne nowe miejsca w przedszkolach

Tego samego dnia podpisano również umowę o dofinansowanie z Panią Iwonną Chodorowską - właścicielką punktu przedszkolnego Bajkowy Dworek. Wartość projektu to prawie 861 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu utworzone zostaną nowe dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego w Wejherowie. Dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach dodatkowych m.in. z matematyki i przyrody. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach z zakresu potrzeb dzieci objętych edukacją przedszkolną.

Fot. Aleksander Olszak