13 mln złotych na wsparcie szkół i placówek w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 21 projektów dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek".

Łączna wartość wybranych projektów to prawie 13 mln złotych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to prawie 11  mln zł. Środki te pomogą rozwinąć wiedzę i umiejętności ponad 7,5 tys. uczniom. Dodatkowo ponad 550 nauczycieli będzie mogło doskonalić kompetencje zawodowe w zakresie stosowania nowych metod nauczania. W szkołach pojawią się nowoczesne pomoce dydaktyczne, a w pracowniach nowe narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - wartość wsparcia publicznego do 100 000 Euro

Lista projektów wybranych do dofinansowania - wartość wsparcia publicznego ponad 100 000 Euro