10 sposobów na prawidłową realizację projektu

Ważne ! 

10 sposobów na prawidłową realizację projektu:

1.Dokładnie przeczytaj wniosek i umowę  o dofinasowanie zwracając szczególną uwagę na terminy i obowiązki

2.Pamiętaj o dokumentowaniu poniesionych wydatków

3.W przypadku zamówień stosuj odpowiednie procedury -  rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności, prawo zamówień publicznych

4.Pamiętaj o terminach rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz o kwalifikowalności wydatków

5.Informuj Instytucję o planowanych i dokonywanych zmianach

6.Pilnuj wskaźników

7.Wprowadzaj dane na bieżąco do Centralnego Systemu Informatycznego

8.Terminowo składaj wnioski o płatność i harmonogramy

9.Pamiętaj  o trwałości

10.Wypełniaj obowiązki informacyjno-promocyjne (www.rpo.pomorskie.eu => realizuję projekt => poznaj zasady promowania projektu)