1,1 mln zł dodatkowych środków unijnych na walkę z Covid-19 dla PCR w Sopocie!

W czwartek, 1 kwietnia br. podpisany został aneks do umowy zwiększający wysokość dofinansowania na realizację projektu Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. pt. „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o."


Dodatkowe środki w wysokości 1,1 mln zł unijnego dofinansowania pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  


Podczas uroczystości członkowie Zarządu Województwa Pomorskiego wręczyli przedstawicielom Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. pamiątkowy czek z informacją o wysokości dodatkowego dofinansowania unijnego.

Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zakup aparatu RTG w związku prowadzeniem działań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Ponadto, wykonane zostaną niezbędne prace remontowe pomieszczeń pracowni RTG (m.in.: sporządzenie nowych osłon radiologicznych, remont starej wentylacji, remont przebieralni, rejestracji itd.).

 

fot. DPR

 

 

Warto podkreślić, że wniosek Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie Sp. z o.o. o dodatkowe środki został pozytywnie zaopiniowany przez Departament Zdrowia UMWP, Wojewodę Pomorskiego i Konsultanta Wojewódzkiego ds. chorób zakaźnych.


Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie kolejny raz otrzymało środki z Unii Europejskiej na walkę z COVID-19. W maju 2020 r., w trakcie tzw. pierwszej fali pandemii, Centrum otrzymało 600 tys. zł dofinansowania na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, natomiast w grudniu ub.r. ponad 2,6 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki wirusa SARS-Cov-2 oraz opieki nad chorymi, aparaturę medyczną, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej. W marcu br. PCR w Sopocie otrzymało dodatkowe wsparcie na walkę z pandemią Covid-19 w wys. 336 tys. zł, które przeznaczone zostały na utworzenie 3 izolatek na oddziałach szpitalnych oraz wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla rodziców małych dzieci.

Monika Grochulska
Referat Informacji DPR