Spotkanie informacyjne pn. „Kursy, szkolenia zawodowe oraz studia podyplomowe dofinansowane z funduszy europejskich.”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne on-line (webinarium) organizowane w dniach 24 i 25 lutego 2021 roku na platformie Zoom (konieczna wcześniejsza instalacja oprogramowania), poświęcone możliwości otrzymania dofinasowania                  z funduszy europejskich do kursów i szkoleń zawodowych (języki obce, kursy komputerowe i inne, np. prawo jazdy) oraz studiów podyplomowych. Zaprezentowane w trakcie spotkania oferty skierowane są do osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej oraz do przedsiębiorstw – na rozwój kompetencji ich pracowników.

 

Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Kursy i szkolenia zawodowe dofinansowane z funduszy UE  – w ramach działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
  • Szkolenia, doradztwo i studia podyplomowe z funduszy UE – w ramach działania 2.21    Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Termin i miejsce webinarium:

Webinarium odbędzie się w dwóch terminach:

  • 24 lutego 2021 r., w godz. 12.00 -14.00 na platformie zoom
  • 25 lutego 2021 r., w godz. 12.00 -14.00 na platformie zoom

Aby wziąć udział w webinarium należy zainstalować na komputerze aplikację  Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr: (52) 334 48 47lub (52) 334 33 07 w terminie do:

  • 23 lutego 2021 r. – dla webinarium z 24 lutego br.
  • 24 lutego 2021 r. – dla webinarium z 25 lutego br.

W zgłoszeniu obligatoryjnie należy podać adres e-mail, na który – najpóźniej w dniu wydarzenia - przesłany zostanie link do webinarium.

Udział w webinarium jest bezpłatny!

Organizator:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach

ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice

tel. 52 334 48 47, 52 334 33 07

e-mail: chojnice.pife@pomorskie.eu

 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Załączniki:

$fileentry.getExtension() $mathTool.roundTo(2,$mathTool.div($size, "1048576")) MB $fileentry.getExtension() $mathTool.roundTo(2,$mathTool.div($size, "1048576")) MB $fileentry.getExtension() $mathTool.roundTo(2,$mathTool.div($size, "1048576")) MB $fileentry.getExtension() $mathTool.roundTo(2,$mathTool.div($size, "1048576")) MB