Aktualizacja narzędzia do monitorowania wskaźników ADU_EFS

Pragniemy poinformować o udostępnieniu  przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nowej wersji narzędzia „Analiza danych uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS" (ADU_EFS) w wersji 2.6 służącego analizie monitorowania wskaźników w trakcie realizacji projektu.

W wersji 2.6 narzędzia poprawiono sposób zliczania wskaźnika "Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie."

Pobierz ADU_EFS 2.6