„8 miliardów i TY” - kampania informacyjna poświęcona RPO WP 2014–2020