Wyszukiwarka projektów


Lista przykładowych projektów dostępna jest pod wyszukiwarką. Jeżeli chcesz znaleźć opis konkretnego projektu wypełnij jedno lub kilka pól wyszukiwarki.
 
Wyszukaj projekt
Wyczyść
L.P. Tytuł projektu Beneficjent Oś priorytetowa Obszar wsparcia Miejsce realizacji
1 Gmina Chmielno 3. Edukacja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Chmielno
2 1. Komercjalizacja wiedzy
3 Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów Powiat Kwidzyński 3. Edukacja Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Powiat Kwidzyński
4 Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum Miasto i Gmina Sztum 11. Środowisko Ochrona różnorodności biologicznej MOF Malbork-Sztum
5 Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe Miasto Malbork 11. Środowisko Gospodarka wodno-ściekowa MOF Malbork-Sztum
6 Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych Miasto Malbork 9. Mobilność Węzły przesiadkowe MOF Malbork-Sztum
7 Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne) Miasto i Gmina Sztum 10. Energia Energooszczędne oświetlenie uliczne MOF Malbork-Sztum
8 Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno Gmina Chmielno 3. Edukacja Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Chmielno
9 Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku Miasto Słupsk 3. Edukacja Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Słupsk
10 Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny Gmina Miasta Gdyni 9. Mobilność Węzły przesiadkowe Gdynia