Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych. Wnioski na konkurs będzie można składać już od 31 stycznia 2020 roku.

Na co można otrzymać dofinansowanie ?

Ponad 120 mln. zł, które przeznaczone zostanie na dofinansowanie projektów wspierać będzie m.in.:

  • usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze (osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu).
  • usługi asystenckie (osoby z niepełnosprawnościami)
  • usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
  • wsparcie usamodzielnianych wychowanków

Szczegółowe informacje o tym jakie projekty będą mogły otrzymać dofinansowanie znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.  Serdecznie zapraszamy również na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, które odbędzie się 10 stycznia. ZAPISY