Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 organizuje warsztaty dla członków, zastępców członków i obserwatorów KM poświęcone kryteriom wyboru projektów.

16-17 kwietnia 2015 r. odbyły się warsztaty w Gdańsku (udział wzięło 48 osób)

29 maja 2015 r. odbyły się warsztaty w Gdańsku (udział wzięło 39 osób)

5-6 listopada 2015 r. odbyły się warsztaty w Gdańsku (udział wzięło 35 osób)

2 lutego 2016 r. odbyły się warsztaty w Gdańsku (udział wzięło 31 osób)

10 maja 2016 r. odbyły się warsztaty w Gdańsku