Sprawozdania

Przeczytaj sprawozdania z realizacji RPO WP 2014-2020

Opracowania i analizy

Przeczytaj opracowania i analizy bezpośrednio lub pośrednio dotyczące RPO WP 2014-2020

Ewaluacja

Zapoznaj się z wynikami badań ewaluacyjnych