Pożyczka Profilowana (o wartości od 300 tys. zł do 1 mln zł) adresowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego.

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego oraz wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza mające na celu:

  • istotne poszerzenie rynków zbytu lub
  • poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości.

Ww. cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

  • zmianą procesu produkcyjnego,
  • zmianą sposobu świadczenia usług,
  • zakupem maszyn i sprzętu,
  • rozbudową zaplecza.

W ramach instrumentu finansowane będą również przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego mające na celu:

  • poprawę efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych lub
  • redukcję wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych. Ww. cel realizowany jest m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji, przy wykorzystaniu nowych źródeł energii lub wdrożeniu systemów zarządzania środowiskowego.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 84 miesięcy, w tym możliwe jest uzyskanie do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Pożyczki Profilowane udzielane przez pośrednika finansowego mogą być oprocentowane na warunkach rynkowych lub na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, wyłącznie w obszarach preferencji, tj. w przypadku inwestycji ukierunkowanych na rozpoczęcie lub wzrost wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu. Natomiast w przypadku przedsięwzięć realizowanych w celu poprawy efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych lub redukcję wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, preferowane będą projekty wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Pośrednik finansowy nie pobiera opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Pożyczki Profilowanej.

Na podstawie ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego postępowania w zakresie wyboru pośredników finansowych w celu wdrożenia i zarządzania ww. instrumentem finansowym, wybrana została Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Dane kontaktowe ww. podmiotu oraz odesłanie do strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. oferty znajdują się poniżej:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel.: 91 312 92 44, e-mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział w Gdańsku: ul. Piwna 1/2, pok. 111,
tel.: 58 301 02 29, 784 317 998; e-mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział w Gdyni: ul. Morska 509, pok. 5,
tel.: 58 62 09 609, 728 970 389, 784 318 052; e-mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział w Słupsku: ul. Jana Pawła II 1, pokój 744 (Siedziba dawnego Urzędu Wojewódzkiego),
tel.: 59 84 68 447, 664 981 645, 784 318 037; e-mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział w Lęborku: pl. Pokoju 8, pok. 6,
tel. 59 333 00 06, 539 972 295; e-mail: pfp@pfp.com.pl

 

Szczegóły oferty: https://www.pfp.com.pl/owwi8_pozyczka_profilowana.htm