Pożyczka eksportowa to produkt adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego, z której środki mogą być przeznaczone na uruchomienie lub zwiększenie skali działalności eksportowej.

Jednostkowe pożyczki mogą być przeznaczone i wydatkowane na finansowanie podejmowanych przez nich przedsięwzięć proeksportowych, w tym na:

 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych związanych z rozwojem działalności eksportowej,
 • inwestycji w maszyny, urządzenia, informatyzację oraz inne środki trwałe,
 • wytwarzanie nowych produktów i ich eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • inwestycji w rozwój oferowanych produktów oraz ich przystosowania (również opakowań) do specyficznych potrzeb rynku,
 • kreowania nowych potrzeb docelowej grupy klientów, a także reklamy i promocji, mających na celu utrzymanie lub pozyskiwanie nowych zagranicznych rynków zbytu,
 • wartości niematerialnych (np. doradztwa w zakresie promocji, wypracowanie instrumentów wspomagających uruchomienie działalności eksportowej),
 • dokumentacji niezbędnej do wdrożenia produktu na rynkach zewnętrznych (np. certyfikatów, licencji, pozwoleń),
 • innych celów inwestycyjnych lub inwestycyjno-obrotowych przyczyniających się do rozpoczęcia lub zwiększenia skali prowadzonej dotychczas działalności eksportowej.

Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki lub suma wartości jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu odbiorcy wsparcia wynosi 750 tys. PLN. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 84 miesiące i może obejmować karencję w spłacie kapitału Pożyczki, której maksymalny okres wynosi 12 miesięcy od dnia uruchomienia Pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki. Jednostkowe pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych.

Na podstawie ogłoszonego przez Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. postępowania w zakresie wyboru pośredników finansowych w celu wdrożenia i zarządzania ww. instrumentem finansowym, wybrane zostało Powiślańsko-Kaszubskie Konsorcjum w składzie :

 • Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
 • Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.
 • Towarzystwo Rozwoju Powiśla.

Dane kontaktowe ww. podmiotów oraz odesłania do stron internetowych, na których znajdują się szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się poniżej:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Adres siedziby: ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

tel.: 55 276 25 70, e-mail: rti@dzierzgon.com.pl,

Szczegóły oferty wkrótce pod adresem: http://www.rti.dzierzgon.com.pl/strona/166/pozyczka_eksportowa

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Adres siedziby: ul. Mściwoja II 28A, 83-300 Kartuzy,

tel.: 58 746 34 94, e-mail: biuro@kaszubski-fundusz.pl

Oddział w Kościerzynie: ul. Przemysłowa 3,

tel.: 58 746 34 92, e-mail: biuro@kaszubski-fundusz.pl

Szczegóły oferty wkrótce pod adresem: http://www.kaszubski-fundusz.pl/26-home/slider/19-slide-3-fusce-molestie.html

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Adres siedziby: Aleja Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork

tel.: 55 261 73 27, e-mail: biuro@trpd.pl

Szczegóły oferty wkrótce pod adresem: http://www.trpd.pl/oferta/pozyczka-eksportowa/