POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU – Podmiot zarządzający środkami powracającymi z instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w ramach RPO WP 2007-2013

 

PFR realizuje wyłącznie zadania polegające na wspieraniu MŚP oraz rozwoju obszarów miejskich w województwie pomorskim, poprzez ułatwienie dostępu do zwrotnego finansowania (w formie pożyczek i poręczeń) przy udziale pośredników finansowych (PF) na podstawie Strategii Inwestycyjnej przyjętej uchwałą nr 131/116/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 lutego 2016 r. (ze zmianami).

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące pośredników finansowych oraz oferowanych przez nich produktów finansowych:

Nazwa PF

Data zawarcia umowy z PF

Oferowany przez PF produkt finansowy

Strona internetowa PF

z ofertą produktu finansowego

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

27.10.2016 r.

Reporęczenie

http://prfpk.pl/

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

27.10.2016 r.

Pożyczka Globalna

http://www.screp.pl/index.html

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

08.11.2016 r.

Pożyczka Globalna

http://www.pfp.com.pl/

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o.

21.11.2016 r.

Pożyczka Globalna

http://www.pfp.gda.pl/index.html

22.12.2016 r.

Pożyczka Globalna

20.04.2017 r.

Pożyczka Globalna

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

16.12.2016 r.

Reporęczenie – Obszary Słabe Strukturalnie

http://www.rti.dzierzgon.com.pl/

Bank Spółdzielczy w Czersku

29.03.2017 r.

Pożyczka Globalna

http://www.bsczersk.pl/

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

20.04.2017 r.

Reporęczenie

http://polfund.com.pl/

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej:
http://www.pfr.pomorskie.eu/