Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR) jest spółką powstałą z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, w którym posiada on 100% udziałów. Głównym zadaniem spółki jest wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw oraz projektów o charakterze infrastrukturalnym realizowanych w miastach poprzez ułatwienie dostępu do zwrotnego finansowania (w formie pożyczek i poręczeń) przy udziale pośredników finansowych. Spółka realizuje powyższe zadanie wykorzystując środki finansowe pochodzące z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013) do instrumentów inżynierii finansowej (powierzone jej w zarządzanie na mocy umowy z dnia 16 lutego 2016 r. zawartej z Województwem Pomorskim).

Częścią wspomnianej umowy zawierającą zasady, cele i sposób zagospodarowania środków powracających z instrumentów inżynierii finansowej wniesionych do RPO WP 2007-2013 jest „Strategia Inwestycyjna dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. na lata 2016-2018". Treść dokumentu dostępna jest pod adresem: https://bip.pomorskie.eu/a,58117,w-sprawie-przyjecia-strategii-inwestycyjnej-dla-pomorskiego-funduszu-rozwoju-sp-z-oo-na-lata-2016-20.html.

 

Procedura wyboru Pośredników Finansowych oraz oferowane produkty finansowe

Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na uruchomienie przez PFR procedury wyboru pośredników finansowych dla następujących instrumentów finansowych:

Poniższa tabela prezentuje informacje dotyczące ogłoszonych przez PFR przetargów związanych z wyborem pośredników finansowych:
 

Produkt

Data publikacji ogłoszenia

Termin składania ofert

Wybrany pośrednik finansowy

Mała Pożyczka

30.11.2017 r.

10.01.2018 r.
(nabór zakończony)

Postępowanie w toku

 

Pożyczka Turystyczna

22.12.2017 r.

02.02.2018 r.
(nabór zakończony)

Postępowanie w toku


Ponadto w ramach obowiązujących PFR umów z pośrednikami finansowymi dostępne są nadal produkty finansowe związane z Inicjatywą JEREMIE realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące pośredników finansowych oraz oferowanych przez nich produktów finansowych:
 

Produkt finansowy

Pośrednik finansowy

Strona internetowa pośrednika finansowego z ofertą produktu finansowego

Pożyczka Globalna

 

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

http://www.screp.pl/pozyczki-msp/wojewodztwo-pomorskie/

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

https://www.pfp.com.pl/z3ond_projekty_pozyczkowe_finansowane_ze_srodkow_wojewodztwa_pomorskiego.htm

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o.

https://www.pfp.gda.pl/strona-11-oferta.html

Bank Spółdzielczy
w Czersku

http://www.bsczersk.pl/index.php/oferta-dla-firm/kredyty/kredyt-inwestycyjny-w-ramach-rpo-wp/

Reporęczenie

 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

http://polfund.com.pl/

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

http://prfpk.pl/poreczenia-kredytow-i-pozyczek,8,pl.html

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

http://www.rti.dzierzgon.com.pl/strona/42/inicjatywa_jeremie

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej:

 http://www.pfr.pomorskie.eu/