Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR) jest spółką powstałą z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, w którym posiada on 100% udziałów. Głównym zadaniem spółki jest wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw oraz projektów o charakterze infrastrukturalnym realizowanych w miastach poprzez ułatwienie dostępu do zwrotnego finansowania (w formie pożyczek i poręczeń) przy udziale pośredników finansowych. Spółka realizuje powyższe zadanie wykorzystując środki finansowe pochodzące z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013) do instrumentów inżynierii finansowej (powierzone jej w zarządzanie na mocy umowy z dnia 16 lutego 2016 r. zawartej z Województwem Pomorskim).

Wybór Pośredników Finansowych oraz oferta produktów finansowych

Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na uruchomienie przez PFR procedury wyboru pośredników finansowych dla następujących instrumentów finansowych:

Poniższa tabela prezentuje informacje dotyczące ogłoszonych przez PFR przetargów związanych z wyborem pośredników finansowych:
 

Produkt

Data podpisania umowy z pośrednikiem finansowym

Wybrany pośrednik finansowy

Mała Pożyczka

22.03.2018 r.

20.03.2018 r.

22.03.2018 r.

20.03.2018 r.

26.03.2018 r.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.
 

Pożyczka Turystyczna

20.03.2018 r.

22.03.2018 r.

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 

Pożyczka na zatrudnienie
 

29.06.2018 r.

29.06.2018 r.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Pożyczka eksportowa 31.12.2018 r.

Powiślańsko-Kaszubskie Konsorcjum:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Pożyczka Nieruchomość dla biznesu 31.12.2018 r.

Powiślańsko-Kaszubskie Konsorcjum:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 07.03.2019 r. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej:

 http://www.pfr.pomorskie.eu/