Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR) jest spółką powstałą z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, w którym posiada on 100% udziałów. Głównym zadaniem spółki jest wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw oraz projektów o charakterze infrastrukturalnym realizowanych w miastach poprzez ułatwienie dostępu do zwrotnego finansowania (w formie pożyczek i poręczeń) przy udziale pośredników finansowych. Spółka realizuje powyższe zadanie wykorzystując środki finansowe pochodzące z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013) do instrumentów inżynierii finansowej (powierzone jej w zarządzanie na mocy umowy z dnia 16 lutego 2016 r. zawartej z Województwem Pomorskim).

Częścią wspomnianej umowy zawierającą zasady, cele i sposób zagospodarowania środków powracających z instrumentów inżynierii finansowej wniesionych do RPO WP 2007-2013 jest „Strategia Inwestycyjna dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. na lata 2016-2018". Treść dokumentu dostępna jest pod adresem: https://bip.pomorskie.eu/a,58117,w-sprawie-przyjecia-strategii-inwestycyjnej-dla-pomorskiego-funduszu-rozwoju-sp-z-oo-na-lata-2016-20.html.

Wybór Pośredników Finansowych oraz oferta produktów finansowych

Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na uruchomienie przez PFR procedury wyboru pośredników finansowych dla następujących instrumentów finansowych:

Poniższa tabela prezentuje informacje dotyczące ogłoszonych przez PFR przetargów związanych z wyborem pośredników finansowych:
 

Produkt

Data publikacji ogłoszenia

Termin składania ofert

Wybrany pośrednik finansowy

Mała Pożyczka

30.11.2017 r.

10.01.2018 r.
(nabór zakończony)

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.
 

Pożyczka Turystyczna

22.12.2017 r.

02.02.2018 r.
(nabór zakończony)

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 

Pożyczka na zatrudnienie
 
26.03.2018 r. 09.05.2018 r.
(nabór zakończony)

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Pożyczka ekspresowa 10.09.2018 r. 24.10.2018 r.

Powiślańsko-Kaszubskie Konsorcjum:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Pożyczka Nieruchomość dla biznesu 10.09.2018 r. 24.10.2018 r.

Powiślańsko-Kaszubskie Konsorcjum:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej:

 http://www.pfr.pomorskie.eu/