Pierwotna lista członków, zastępców członków i obserwatorów zawarta jest w treści uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego powołującej komitet:

Uchwała w sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 5 maja 2016 r.

Zmian w składzie osobowym Komitetu dokonuje Przewodniczący Komitetu (na podstawie ww. uchwały).

Zarządzenie nr 1/15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

Zarządzenie nr 1/16 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

Zarządzenie nr 2/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

Zarządzenie nr 1/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
 

Zarządzenie nr 2/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

 

Aktualna lista członków, zastępców członków i obserwatorów znajduje się poniżej.

Kryteria, które powinien spełniać członek Komitetu Monitorującego i jego zastępca to posiadanie doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub w dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

strona podmiot delegujący członek stały zastępca członka

Członkowie i stali zastępcy członków Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

samorządowa Samorząd Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego
(Przewodniczący KM)
Wiesław Byczkowski - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
(Zastępca Przewodniczącego KM)
samorządowa Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jako instytucja pośrednicząca Łukasz Żelewski Rafał Dubel
samorządowa Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jako instytucja pośrednicząca Joanna Witkowska Ewa Olejniczak
rządowa Minister Rozwoju jako instytucja do spraw koordynacji strategicznej Michał Ptaszyński Aleksandra Sztetyłło-Budzewska
rządowa Minister Rozwoju jako instytucja do spraw koordynacji wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Piotr Krasuski Paulina Mucha
rządowa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Daniel Kosiński Małgorzata Minta
rządowa Minister Edukacji Narodowej Maja Kłosowska Joanna Demczyna
rządowa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wanda Klepacka Renata Tyszka
rządowa Minister Zdrowia Rafał Wójcik Jarosław Izdebski
rządowa Minister Środowiska Kinga Wojtczak Agnieszka Wojtach
rządowa Minister Finansów Piotr Wójcicki Agnieszka Piętal
rządowa Minister Cyfryzacji Mariusz Dąbrowski Magdalena Krawczuk
rządowa Minister Energii Izabella Stańczak Marcin Janiak
rządowa Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Kosiński Magdalena Szymańska
rządowa Wojewoda Pomorski Małgorzata Sworobowicz Ireneusz Szweda
samorządowa Związek Miast Polskich Stanisław Szwabski Krzysztof Hildebrandt
samorządowa Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Włudzik Stanisław Połom
samorządowa Związek Województw Rzeczpospoliej Polskiej Jan Kleinszmidt Grzegorz Grzelak
samorządowa Unia Metropolii Polskich Paweł Adamowicz  Marcin Dawidowski
samorządowa Związek Powiatów Polskich Janina Kwiecień Sławomir Ziemianowicz
samorządowa Sejmik Województwa Pomorskiego Piotr Karczewski Czesław Elzanowski
samorządowa Związek ZIT Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta jako instytucja pośrednicząca Michał Banacki Beata Neumann
samorządowa Reprezentacje Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Jerzy Godzik Marek Biernacki
samorządowa Związek Miast i Gmin Morskich Andrzej Bojanowski Grzegorz Walczukiewicz
samorządowa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Helena Okuniewska Paulina Górska
samorządowa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Jan Szymański Rafał Reszka
samorządowa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Kamila Siwak Mirosław Zucholl
samorządowa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Radomir Matczak Patrycja Szczygieł
samorządowa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Justyna Durzyńska Aneta Gajger
partnerzy spoza administracji Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej Jan Zarębski Anna Panasz
partnerzy spoza administracji Konfederacja "Lewiatan" Mirosław Czapiewski Małgorzata Szwaj 
partnerzy spoza administracji Związek Rzemiosła Polskiego Joanna Radzanowska Katarzyna Praszczak
partnerzy spoza administracji Business Centre Club Maciej Dobrzyniecki Katarzyna Dobrzyniecka
partnerzy spoza administracji Starogardzki Klub Biznesu Związek Pracodawców Edward Sobiecki Eugeniusz Piechowski
partnerzy spoza administracji Forum Związków Zawodowych Stanisław Taube  Katarzyna Leszcz-Cimoszko
partnerzy spoza administracji NSZZ "Solidarność" Zbigniew Kowalczyk Jagna Łobodzińska 
partnerzy spoza administracji Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Bolesław Zasada  Dorota Bobula
partnerzy spoza administracji Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza Adam Protasiuk Damian Mucha 
partnerzy spoza administracji Przedstawiciel organizacji pozarządowej w obszarze ochrony środowiska Marian Kwidziński Antonina Paplińska
partnerzy spoza administracji Przedstawiciel organizacji pozarządowej w obszarze ochrony zdrowia Katarzyna Witkowska Jacek Wesołowski 
partnerzy spoza administracji Przedstawiciel organizacji pozarządowej w obszarze włączenia społecznego, równości szans i płci oraz niedyskryminacji Romana Aziewicz Krzysztof Szulc
partnerzy spoza administracji Przedstawiciel organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń Kamil Koniuszewski Maria Skwarczyńska
partnerzy spoza administracji Konferencja Rektorów Akadmickich Szkół Polskich Janusz Smulko Prof. dr hab. Mirosław Szreder
partnerzy spoza administracji Pomorska Rada Organizacji Porzarządowych Tadeusz Podymiak Agnieszka Wyrzykowska
partnerzy spoza administracji Lokalne Grupy Działania Jarosław Zielonka  Grażyna Wera-Malatyńska
partnerzy spoza administracji Lokalne Grupy Rybackie Daniel Lessnau   Ewelina Lila 

 

Przedstawiciele Komisji Europejskiej w Komitecie Monitorującym RPO WP 2014-2020 (pełniący rolę doradczą zgodnie z art. 48 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego)

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej
Christopher Todd
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
Wallis Goelen Vandebrock

 

podmiot delegujący obserwator

Obserwatorzy w Komitecie Monitorującym RPO WP 2014-2020

Minister Rozwoju (w zakresie procesu desygnacji) Beata Pałucka
Minister Rozwoju (w zakresie procesu desygnacji) Katarzyna Siodoś
Minister Rozwoju (w zakresie procesu desygnacji) Olga Wencel
Minister Rozwoju (w zakresie procesu desygnacji) Renata Jasik
Minister Rozwoju (w zakresie procesu desygnacji) Anna Chmielewska
Minister Rozwoju jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Helena Łowicka
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  Grzegorz Polak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Chrzanowska
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (Instytucja Audytowa) Małgorzata Gucka
Związek Banków Polskich Arkadiusz Lewicki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kierownik Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej "Pomorska Podróż"
Marta Chełkowska
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kierownik Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia "Zdrowie dla Pomorzan"
Jolanta Sobierańska-Grenda
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kierownik Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej "Aktywni Pomorzanie"
Adam Krawiec
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kierownik Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego "Pomorski Port Kreatywności"
Adam Mikołajczyk
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kierownik Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska "Ekoefektywne Pomorze"
Marzena Sobczak
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kierownik Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu "Mobilne Pomorze"
Krzysztof Czopek
Inteligentne Specjalizacje Pomorza
Obszar I - Technologie off-shore i portowo-logistyczne
Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Leszek Wilczyński
Inteligentne Specjalizacje Pomorza
Obszar II - Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie
Rada Klastra Interizon
Bohdan Gotkiewicz
Inteligentne Specjalizacje Pomorza
Obszar III - Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw
ENERGA S.A.
Katarzyna Grzejszczak
Inteligentne Specjalizacje Pomorza
Obszar IV - Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się
Gdański Uniwersytet Medyczny
Jacek Bigda