Na obecnym, początkowym etapie realizacji RPO WP 2014-2020 nie ma jeszcze projektów zrealizowanych w ramach tego programu. Warto jednak zapoznać się z projektami zrealizowanymi dzięki dofinansowaniu z RPO WP 2007-2013