Pożyczka Inwestycyjna, o wartości od 300 tys. zł do 1 mln zł, adresowana jest do mikro- i małych przedsiębiorstw (zatrudniających nie więcej niż 50 osób) prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego.

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego mające na celu:

 • poprawę potencjału konkurencyjnego,
 • poprawę zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi,
 • zwiększenie produktywności.

Ww. cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
 • unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • modernizacją środków produkcji,
 • adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
 • wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 84 miesięcy, w tym możliwe jest uzyskanie nawet do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Pożyczki Inwestycyjne udzielane przez pośrednika finansowego mogą być oprocentowane na warunkach rynkowych lub na zasadach korzystniejszych niż rynkowe – wyłącznie w obszarach preferencji, tj. inwestycji:

 • ukierunkowanych na rozpoczęcie lub wzrost wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu,
 • przyczyniających się do wzrostu o 20% netto nowych trwałych miejsc pracy w wyniku realizacji inwestycji w przedsiębiorstwie.

Pośrednik finansowy nie pobiera opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Pożyczki Inwestycyjnej.

Na podstawie ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego postępowania w zakresie wyboru pośredników finansowych w celu wdrożenia i zarządzania ww. instrumentem finansowym, wybrani zostali:

 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz
 • konsorcjum: ECDF S.A. i Mega Sonic S.A.

Dane kontaktowe ww. podmiotów oraz odesłania do stron internetowych, na których znajdują się szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się poniżej:

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel.: 91 312 92 16, e-mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział w Gdańsku: ul. Piwna 1/2, pok. 111,
tel.: 58 301 02 29, 784 317 998, e-mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział w Gdyni: ul. Morska 509, pok. 5,
tel.: 58 62 09 609, 728 970 389, 784 318 052, e-mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział w Słupsku: ul. Jana Pawła II 1, pok. 744 (budynek dawnego Urzędu Wojewódzkiego),
tel.: 59 84 68 447, 664 981 645, 784 318 037, e-mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział w Lęborku: pl. Pokoju 8, pok. 6,
tel. 59 333 00 06, 539 972 295, e-mail: pfp@pfp.com.pl

 

Szczegóły oferty: https://www.pfp.com.pl/08mbo_pozyczka_inwestycyjna.htm

Konsorcjum: ECDF S.A. i Mega Sonic S.A.

Adres siedziby ECDF S.A.: ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań,
tel.: 61 226 13 40, e-mail: kontakt@ecdf.pl, pozyczki@ecdf.pl  
 

Placówka konsorcjum ECDF S.A. i Mega Sonic S.A. w woj. pomorskim:
ul. Plac Kaszubski 7/29, 81-350 Gdynia
tel. 583 501 882

Osoba do kontaktu:
Anna Drozdowska - Koordynator Projektu,
tel. 790 797 908, e-mail: a.drozdowska@ecdf.pl

Szczegóły oferty: http://www.ecdf.pl/podmiot/pozyczki