Spotkanie informacyjne: Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – zobowiązania do końca 2018 r. w ramach EFRR

Zapraszamy na spotkanie informacyjne: „Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – zobowiązania do końca 2018 r. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Uwaga: zmiana godziny rozpoczęcia spotkania!

W programie m.in.:

- uwarunkowania realizacji RPO WP 2014-2020 w kontekście zobowiązań Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących i beneficjentów,

- rozliczanie wydatków w projektach – nowe rozwiązania,

- wnioski o płatność – najczęściej popełniane błędy,

- najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

 

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się 16 maja 2017 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego (sala okrągła) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21-27.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając link "Weź udział" i zakończenie procesu rejestracji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Do pobrania:

Program spotkania

 

Zobacz prezentacje ze spotkania:

Prawo zamówień publicznych – najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich

Realizacja RPO WP 2014-2020 - zobowiązania do końca 2018 r.

Rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność

Sala im. Lecha Bądkowskiego (sala okrągła) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21-27

16.05.2017 - 16.05.2017