Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2017 rok (z 20 lipca 2017)