W dniu 26 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego powołał Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Komitet liczy 45 członków, wśród których jest 10 przedstawicieli rządu, 17 przedstawicieli samorządu terytorialnego i 18 przedstawicieli partnerów spoza administracji publicznej, takich jak organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie, środowisko naukowe i gospodarcze. Ponadto w skład Komitetu wchodzi 28 obserwatorów, m.in. przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Komisja Europejska uczestniczy w pracach Komitetu, pełniąc rolę doradczą.

Komitet Monitorujący jest ważnym partnerem Zarządu Województwa Pomorskiego w skutecznej, sprawnej i efektywnej realizacji RPO WP 2014-2020.

13 marzec 2015 r. - inauguracyjne posiedzenie Komitetu w Gdańsku

16-17 kwiecień 2015 r. - warsztaty dla członków, zastępców i obserwatorów

28-29 kwiecień 2015 r. - II posiedzenie Komitetu w Cedrach Wielkich

29 maj 2015 r. - warsztaty dla członków, zastępców i obserwatorów

26 czerwiec 2015 r. - III posiedzenie Komitetu w Gdańsku

5-6 listopad 2015 r. - warsztaty dla członków, zastępców i obserwatorów

1-2 grudzień 2015 r. - IV posiedzenie Komitetu w Gdyni

2 luty 2016 r. - warsztaty dla członków, zastępców i obserwatorów

12 lutego 2016 r. - V posiedzenie Komitetu w Gdańsku

10 maj 2016 r. - warsztaty dla członków, zastępców i obserwatorów

20 maj 2016 r. - VI posiedzenie Komitetu w Gdańsku

13 październik 2016 r. - VII posiedzenie Komitetu w Gdańsku

24 luty 2017 r. – VIII Posiedzenie Komitetu w Gdańsku

21 czerwiec 2017 r. – IX Posiedzenie Komitetu w Gdańsku

25 październik 2017 r. – X Posiedzenie Komitetu w Gdańsku

18 kwiecień 2018 r. – XI Posiedzenie Komitetu w Gdańsku

16 listopada 2018 r. – XII Posiedzenie Komitetu w Gdańsku
 

Sekretariat Komitetu informuje, że każdy z członków, zastępców i obserwatorów ma możliwość otrzymywania pocztą elektroniczną Newslettera unijnego redagowanego w Urzędzie Marszałkowskim, który zawiera bieżące informacje o wszystkich programach i inicjatywach unijnych dostępnych w naszym województwie, w tym o RPO WP 2014-2020.

Newsletter wysyłany jest co czwartek. Aby się zapisać wystarczy podać swój adres e-mail na stronie Pomorskie w Unii

Archiwalne egzemplarze Newslettera