Obecnie można zapoznać się z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2016