Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię publikację:

Dostępne 12 dokumentów ze wszystkich kategorii

Ocena ex ante dla instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020

rar 13.65MB
Plik zawiera: 1.Raporty końcowe z badania ewaluacyjnego dot. oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (etap 1 i etap 2), 2. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego dot. aktualizacji oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 3. Strategie inwestycyjne dla instrumentów finansowych w RPO WP 2014-2020 (Obszar A, Obszar B).
14.01.2016

Ocena ex-ante RPO WP 2014-2020 /

pdf 3.41MB
Ilość stron : 206, 04.03.2015