Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR) jest spółką powstałą z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, w którym posiada on 100% udziałów. Głównym zadaniem spółki jest wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw oraz projektów o charakterze infrastrukturalnym realizowanych w miastach poprzez ułatwienie dostępu do zwrotnego finansowania (w formie pożyczek i poręczeń) przy udziale pośredników finansowych. Spółka realizuje powyższe zadanie wykorzystując środki finansowe pochodzące z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013) do instrumentów inżynierii finansowej (powierzone jej w zarządzanie na mocy umowy z dnia 16 lutego 2016 r. zawartej z Województwem Pomorskim).

Częścią wspomnianej umowy zawierającą zasady, cele i sposób zagospodarowania środków powracających z instrumentów inżynierii finansowej wniesionych do RPO WP 2007-2013 jest „Strategia Inwestycyjna dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. na lata 2016-2018". Treść dokumentu dostępna jest pod adresem: https://bip.pomorskie.eu/a,58117,w-sprawie-przyjecia-strategii-inwestycyjnej-dla-pomorskiego-funduszu-rozwoju-sp-z-oo-na-lata-2016-20.html.

Wybór Pośredników Finansowych oraz oferta produktów finansowych

Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na uruchomienie przez PFR procedury wyboru pośredników finansowych dla następujących instrumentów finansowych:

Poniższa tabela prezentuje informacje dotyczące ogłoszonych przez PFR przetargów związanych z wyborem pośredników finansowych:
 

Produkt

Data publikacji ogłoszenia

Termin składania ofert

Wybrany pośrednik finansowy

Mała Pożyczka

30.11.2017 r.

10.01.2018 r.
(nabór zakończony)

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.
 

Pożyczka Turystyczna

22.12.2017 r.

02.02.2018 r.
(nabór zakończony)

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 

Pożyczka na zatrudnienie
 
26.03.2018 r. 09.05.2018 r.
(nabór zakończony)

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

 

Ponadto, w ramach obowiązujących PFR umów z pośrednikami finansowymi dostępne są nadal produkty finansowe związane z Inicjatywą JEREMIE realizowaną w ramach RPO WP 207-2013. Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące pośredników finansowych oraz oferowanych przez nich produktów finansowych:
 

Produkt finansowy

Pośrednik finansowy

Strona internetowa pośrednika finansowego z ofertą produktu finansowego

Pożyczka Globalna

 

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

http://www.screp.pl/pozyczki-msp/wojewodztwo-pomorskie/

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

https://www.pfp.com.pl/z3ond_projekty_pozyczkowe_finansowane_ze_srodkow_wojewodztwa_pomorskiego.htm

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o.

https://www.pfp.gda.pl/strona-11-oferta.html

Bank Spółdzielczy
w Czersku

http://www.bsczersk.pl/index.php/oferta-dla-firm/kredyty/kredyt-inwestycyjny-w-ramach-rpo-wp/

Reporęczenie

 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

http://polfund.com.pl/

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

http://prfpk.pl/poreczenia-kredytow-i-pozyczek,8,pl.html

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

http://www.rti.dzierzgon.com.pl/strona/42/inicjatywa_jeremie

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej:

 http://www.pfr.pomorskie.eu/