Zmiana harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2017 rok

W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a także ze względu na okres niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 20 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął uchwałę nr 823/253/17 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2017 rok.

Harmonogram zawiera informacje o planowanych terminach ogłoszenia oraz przeprowadzenia naborów wniosków w 2017 roku.

 

Załączniki:

Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2017 rok

pdf 530 KB

Rejestr zmian

pdf 555 KB

Uchwała Nr 823/253/17

pdf 403 KB