Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania projekty rewitalizacyjne spoza Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

Dnia 7 listopada 2017 roku, uchwałami nr 1197/281/17 i 1198/281/17, Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkursy dla zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych (Poddziałania 6.1.2., 6.2.2. i 8.1.2.).

Listy projektów, które otrzymały dofinansowanie w poszczególnych konkursach, dostępne są tutaj:

Konkurs nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/17 w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa

Konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/17 w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Konkurs nr RPPM.08.01.02-IZ.00-22-001/17 w ramach Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta