Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. 

Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2, listownie pod adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki 

ul. Okopowa 21/27 

80-810 Gdańsk 

lub pocztą elektroniczną na adres k.czaplicka@pomorskie.eu w terminie do dnia 23.12.2016r do godz. 12:00

Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2. Formularz ofertowy