Z Ustki do granic województwa, z Mojusza do Kartuz. Rozbudowa dróg już pewna

W czwartek 28 września 2017 r., Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 2 kolejne projekty dotyczące rozbudowy dróg wojewódzkich na odcinkach Ustka – granica województwa oraz Mojusz – Kartuzy. Realizacja obu projektów poprawi bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawni ruch, poprawi komfort podróżowania drogą, skróci czas podróży oraz zwiększy mobilność społeczeństwa.


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa

Projekt złożony przez Województwo Pomorskie, ma na celu rozbudowę DW203 na odcinku od granicy województwa pomorskiego do skrzyżowania ul. Darłowskiej z ul. Bohaterów Westerplatte w Ustce (droga krajowa nr 21), na odcinku o długości około 11,8 km. Poszerzona zostanie jezdnia drogi 203, a jej konstrukcja zostanie wzmocniona. Przebudowane zostaną skrzyżowania i wybudowane ciągi pieszo-rowerowe lub ścieżki rowerowe. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 47 mln zł a unijne dofinansowanie aż 38 mln zł. Realizacja projektu zakończy się w październiku 2019 r.
 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz – Kartuzy

Projekt złożony przez Województwo Pomorskie, zakłada rozbudowę DW211 od początku miejscowości Mojusz do początku miejscowości Kartuzy, na odcinku o długości około 15,3 km. W ramach projektu zostanie poszerzona jezdnia drogi 211 do 7m, a jej konstrukcja zostanie wzmocniona zgodnie ze standardami występującymi w UE. Przebudowane zostaną skrzyżowania, zostaną wybudowane zatoczki autobusowe, ciągi pieszo-rowerowe lub ścieżki rowerowe. W ramach inwestycji przebudowany zostanie również most na rzece Łebie oraz przejazdy kolejowe. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad  58 mln zł a unijne dofinansowanie aż 47 mln zł. Realizacja projektu zakończy się w listopadzie 2019 r.

Oba projekty pozakonkursowe zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 

 

 

Załączniki:

Wykaz projektów pozakonkursowych z dnia 28.09.2017

pdf 365 KB