Wykaz projektów wybranych do dofinansowania z Poddziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT

6 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania dwa wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych z Poddziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT, na łączną kwotę ogółem  3 513 281,60 zł współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym