Wybrano do dofinansowania Projekt Pomocy Technicznej Instytucji Pośredniczącej WUP na rok 2018

3 października 2017 roku wybrano do dofinansowania "Projekt Pomocy Technicznej Instytucji Pośredniczącej WUP na rok 2018"

  • Nazwa wnioskodawcy:  Samorząd Województwa Pomorskiego - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
  • Kwota przyznanego dofinansowania:  1 110 100,00 PLN
  • Kwota całkowita projektu:  1 306 000,00 PLN
  • Przewidywany czas realizacji:  01.01.2018 r. - 31.12.2018 r