Wolne miejsca na II turę Warsztatów dla potencjalnych wnioskodawców Poddziałania 10.3.1. Odnawialne Źródła Energii, RPO WP 2014-2020

Zapraszamy na warsztaty organizowane wspólnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Samorząd Województwa Pomorskiego. Podczas warsztatów przedstawione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące obliczania wskaźników oraz efektu ekologicznego, PGN, koncepcji „wyspy energetycznej", pomocy publicznej, czy oceny oddziaływania na środowisko w kontekście Poddziałania 10.3.1. 

W związku z dużym zainteresowanie warsztatami zaplanowanymi na 12. stycznia 2017 r., tego samego dnia o godz. 12:30 odbędzie się II tura tego samego szkolenia. 

Weź udział w warsztatach.