Węzeł integracyjny w Sierakowicach, a w gminie Stegna poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji pyłów. Kolejne pomorskie projekty z unijnym dofinansowaniem

 

Umowy na dofinansowanie budowy węzła integracyjnego w Sierakowicach oraz kompleksową modernizację energetyczną budynków będących własnością gminy Stegna podpisali w środę 20 września br. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

 

Fot. Aleksander Olszak 

 

Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi

Poprawa atrakcyjności transportu zbiorowego i zwiększenie liczby osób z niego korzystających - to główne cele projektu. Zwiększona dostępność transportowa gminy to dla jej mieszkańców lepsza mobilność i bezpieczeństwo komunikacyjne w ruchu drogowym. W ramach inwestycji powstanie węzeł integracyjny oraz parkingi „park&ride" i „bike&ride". Wybudowana zostanie nowa i rozbudowana istniejąca infrastruktura transportu zbiorowego, rozbudowany zostanie dworzec i inne obiekty obsługi podróżnych. Projekt zakłada również rozbudowę i przebudowę ścieżek rowerowych wraz z systemem wypożyczalni roweru miejskiego na potrzeby dojazdów do węzłów integracyjnych. Powstanie ok. 11 km ścieżek rowerowych. Wybudowany zostanie przystanek autobusowy z miejscem dla 2 pojazdów oraz z wiatą przystankową. Całość terenu węzła objęta zostanie systemem monitoringu zintegrowanego z gminnym systemem. Szacuje się, że po zakończeniu realizacji projektu z usług węzła integracyjnego korzystać będzie rocznie prawie 12 tys. pasażerów.

Łączna wartość inwestycji to ponad 8,7 mln zł. Dofinansowania unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie blisko 5 mln zł.

 

Modernizacja energetyczna budynków opieki zdrowotnej w gminie Stegna

Projekt zrealizowany zostanie w 3 budynkach:

  1. Budynek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie;
  2. Budynek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drewnicy;
  3. Budynek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Domu Kultury w Rybinie.

W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie głęboka termomodernizacja budynków, która polegać będzie na wymianie źródła ciepła z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ociepleniu przegród, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Dzięki realizacji inwestycji zmniejszy się zużycie energii, co spowoduje również spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Na inwestycji skorzystają także pacjenci. Poprawi się komfort obsługi w placówkach medycznych. Mniejsze zapotrzebowanie na energię to także oszczędności w budżecie gmin. Będą one mogły zostać spożytkowane na nowe inwestycje.

Wartość projektu to 1,7 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 916 tys. zł.

 

Monika Grochulska