W lęborskim szpitalu powstanie ośrodek rehabilitacyjny i ogród sensoryczny. Prace rozpoczną się w październiku

Budowę ośrodka rehabilitacji kardiologicznej, zakup sprzętu medycznego, utworzenie ogrodu sensorycznego oraz wprowadzenie telerehabilitacji zakłada projekt Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt ten otrzymał unijne dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita jego wartość to ponad 6,2 mln zł, z czego prawie 5 mln zł stanowi wsparcie unijne.

 

Fot. Martyna Sawicka

Uroczyste podpisanie umów, z udziałem marszałków Wiesława Byczkowskiego i Pawła Orłowskiego, odbyło się w piątek 4 sierpnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

W lęborskim SPS ZOZ utworzony zostanie ośrodek rehabilitacji kardiologicznej, wyposażony w wysokospecjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny. Będą to m.in.: aparaty do elektroterapii i laseroterapii, przewoźny EKG, dyski sensoryczne, bieżnię i drabinki, holtery, kardiomonitor, kozetkę, kule łokciowe i maty, orbitrek, pionizator, pompę infuzyjna, ssak elektryczny, defibrylator, spirometr, wagi, ciśnieniomierze, wózki inwalidzkie i zabiegowe, a także łóżka z szafkami.

 

Fot. Martyna Sawicka

Wyremontowane obiekty szpitalne zostaną przystosowane do wymagań specjalistycznych poradni: kardiologicznej, diabetologicznej, neurologicznej, geriatrycznej, psychogeriatrycznej, pulmonologicznej, onkologicznej i leczenia bólu. Wszystkie będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na poprawę dostępności do nowoczesnych metod leczenia wpłynie także modernizacja oddziałów kardiologii i chirurgii onkologicznej, działu fizjoterapii, a przede wszystkim zastosowanie innowacyjnych form terapeutycznych, takich jak telerehabilitacja czy ogród sensoryczny. Dzięki temu skróci się czas hospitalizacji, leczenia i rekonwalescencji.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Byczkowski: – Zmiany demograficzne w naszym regionie spowodowały wzrost popytu na usługi zdrowotne i opiekuńcze. Dlatego celem projektu SPS ZOZ w Lęborku jest zwiększenie dostępu i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia, którymi – jak dodaje wicemarszałek Byczkowski – w większości są osoby w podeszłym wieku.

 

Fot. SPS ZOZ w Lęborku

Inwestycja lęborskiego SPS ZOZ zapewni pacjentom kompleksową opiekę poprzez rehabilitację świadczoną przez zespół specjalistów. Będzie ona obejmować leczenie szpitalne, ambulatoryjne, środowiskowe, a także prozdrowotne działania edukacyjne.

– Mamy pełną świadomość konieczności modernizacji szpitala w Lęborku, jego doposażenia i dostosowania do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami – mówi wicemarszałek Paweł Orłowski. – Zdajemy też sobie sprawę, iż ograniczone dotąd środki nie pozwalały na takie inwestycje. Projekt SPS ZOZ w Lęborku wpisuje się w trend pozytywnych zmian w zakresie zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie – podkreśla wicemarszałek Orłowski.

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka.

Prace rozpoczną się już w październiku tego roku, a zakończą w marcu 2019 r.

Monika Grochulska