Trzy kolejne pomorskie szpitale zostaną wyremontowane i doposażone w nowoczesny sprzęt medyczny

Projekty dotyczą szpitali w Kościerzynie, Chojnicach i Bytowie. Ich realizacja ma dziś szczególne znaczenie strategiczne w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych. Głównym celem jest zmniejszenie dysproporcji w dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych m.in. w przypadku zachorowań na nowotwory, poprzez realizację prac modernizacyjno-budowlanych, zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, podnoszenie kwalifikacji personelu. Modernizacje budynków znacząco wpłyną na jakość usług, a tym samym poprawią komfort pacjentów. Projekty wpisują się też w cele realizowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która chce do 2025 r. ograniczyć o 25 % liczbę przedwczesnych zgonów spowodowanych przez choroby cywilizacyjne. Chodzi przede wszystkim o nowotwory, cukrzycę oraz przewlekłe choroby dróg oddechowych.

– Szybka diagnoza daje większą możliwość skutecznego leczenia, a tym samym szybszy powrót  pacjenta do zdrowia – podkreśla marszałek Mieczysław Struk. I dodaje: – Zależy nam na tym, aby usługi oferowane przez jednostki medyczne na terenie województwa były na jak najwyższym poziomie. Dbałość o zdrowie naszych mieszkańców jest dla nas priorytetem.

Wicemarszałek Ryszard Świlski przypomina: – Województwo pomorskie w skali kraju jest jednym z liderów w zakresie pozyskiwania i wykorzystania unijnych środków przez beneficjentów regionu.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

Projekt pn. „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I"

W ramach projektu, który realizowany będzie do końca września 2020 r., zaplanowano m.in. modernizację i doposażenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Wydzielony i doposażony zostanie oddział chirurgii onkologicznej, wydzielona będzie sala gastroenterologii w ramach oddziału chorób wewnętrznych. Apteka rozbudowana zostanie o pracownię cytostatyków  wraz z jej doposażeniem, doposażony będzie też Zakłada Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, Zakład Patomorfologii, oddział ginekologii, rozbudowana będzie poczta pneumatyczna. Zakres zaplanowanych robót obejmie m.in. prace remontowo-budowlane, wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne, klimatyzację i wentylację, montaż naświetleń oraz prace wykończeniowe. Wyeksploatowany sprzęt oraz braki w dostępie do specjalistycznej aparatury medycznej to jeden z podstawowych problemów kościerskiego Szpitala. Brak dostępu do odpowiedniej, innowacyjnej aparatury powoduje wydłużenie procesu leczenia począwszy od postawienia szybkiej i trafnej diagnozy. Projekt jest częścią Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla MOF Kościerzyny.

Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Projekt pn. „Poprawa dostępu do diagnostyki i leczenia onkologicznego w Szpitalu w Chojnicach poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej"

W ramach projektu szpital planuje rozbudowę kompleksu obiektów o budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt i aparaturę. W Centrum będzie pracownia endoskopowa przewodu pokarmowego, gabinet zabiegowy z pracownią biopsji, poradnie specjalistyczne: onkologiczna, chirurgii, gastroenterologiczna, a także oddział chemioterapii z trybem ambulatoryjnym oraz zaplecze sanitarne, rejestracja i sekretariat. Zaplanowano również szkolenie medyczne personelu m.in. w zakresie: komunikacji lekarz-pacjent i pielęgniarka-pacjent, radzenia sobie ze stresem personelu medycznego, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, budowania asertywności w relacjach z pacjentami i współpracownikami oraz praw pacjenta w praktyce zawodowej personelu medycznego. Zakończenie prac planuje się na czerwiec 2019 r.

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

Projekt pn. „Wyrównywanie dostępu do usług zdrowotnych poprzez kompleksowość opieki nad pacjentem Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w ramach świadczeń stacjonarnych szpitalnych"

Planowana jest modernizacja bloku operacyjnego oraz oddziału chirurgicznego (w szczególności w zakresie leczenia cukrzycy, nowotworów, chorób  układu kostno-stawowego, miażdżycy, choroby układu sercowo-naczyniowego), a także stworzenie komunikacji wewnętrznej umożliwiającej transport pacjentów na blok operacyjny. W tym celu wybudowana zostanie winda, a ciągi komunikacyjne dostosowane zostaną do norm i przepisów przeciwpożarowych. Blok operacyjny i oddział chirurgiczny oraz oddział chorób wewnętrznych zaopatrzone zostaną w specjalistyczny sprzęt oraz aparaturę medyczną, co znacząco wpłynie na jakość oferowanych usług zdrowotnych. Dla kadry organizowane będą szkolenia m.in. z zakresu chirurgii małoinwazyjnej, techniki operacji laparoskopowej, diagnostyki USG. Zakończenie projektu zaplanowano na lipiec 2018 r.