Spotkanie informacyjne na temat wdrażania Instrumentów Finansowych - Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana

Spotkanie przeznaczone jest dla podmiot zainteresowanych pełnieniem roli Pośredników Finansowych pożyczek skierowanych na inwestycje w przedsiębiorstwach.

W związku z realizacją umowy podpisanej między Zarządem Województwa Pomorskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy której Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+,  w dniu 30 czerwca 2017 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana  w ramach Funduszu Funduszy Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+.

Bank Gospodarstwa Krajowego ma przyjemność zaprosić podmioty zainteresowane pełnieniem roli Pośredników Finansowych na spotkanie informacyjne na temat wdrażania, objętych w/w postępowaniem przetargowym, Instrumentów Finansowych Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana.

Spotkanie odbędzie się 11 sierpnia br. w Gdańsku o godz. 13.00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul Okopowej 21/27.

Udział w spotkaniu należy potwierdzić do dnia 9 sierpnia br.  na adres katarzyna.sulek@bgk.pl lub pod numerem telefonu 22 599 81 26.