Spotkanie informacyjne dotyczące zmian w dokumentowaniu oddziaływania projektu na środowisko w ramach RPO WP 2014-2020

8 lutego zapraszamy na spotkanie dotyczące zmian w dokumentowaniu oddziaływania projektu na środowisko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Transmisja ze spotkania dostępna będzie również on-line.


Zobacz nagranie ze spotkania:Więcej informacji o spotkaniu oraz zapisy

Prezentacja ze spotkania