Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy.

Termin i miejsce spotkania:

22 września 2017 r. 

Sala im. Lecha Bądkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Program spotkania

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział".  Liczba miejsc ograniczona.