Sopocianie zaoszczędzą na energii

Marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski podpisali umowę o unijnym dofinansowaniu projektu, który dotyczy modernizacji energetycznej 25 sopockich placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

 

Wspólne zdjęcie stron podpisujących umowę w gabiencie marszałka województwa pomorskiego. W środku Marszałek Mieczysław Struk oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Z prawej marszałkowie WiesłaW Byczkowski oraz Paweł Orłowski. Z lewej pracownicy urzedu marszałkowskiego, urzędu miasta oraz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot.

Dzięki dotacji z Unii w Sopocie modernizacją energetyczną objętych zostanie 25 sopockich placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Fot. Marcin Szumny

Wartość projektu to prawie 22 mln zł, z czego blisko 9,9 mln zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt zrealizowany zostanie na terenie Sopotu, jednak jego efekty, m.in. redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, obejmą cały Obszar Metropolitalny Trójmiasta. Inwestycja to dla władz Sopotu mniejsze rachunki za ogrzewanie i zużycie energii w budynkach, których gmina jest właścicielem, m.in. przedszkolach, szkołach, budynkach, w których prowadzona jest działalność kulturalna i społeczna. Oszczędności finansowe pozyskane dzięki ograniczeniu zużycia energii zostaną przeznaczone (szacunkowo przez kilka lub kilkanaście lat) na sfinansowanie wynagrodzenia partnera prywatnego, który weźmie na siebie ciężar zaprojektowania, realizacji oraz sfinansowania wkładu własnego do projektu. Partner prywatny będzie też zarządzał energią w budynkach objętych termomodernizacją. Po okresie wygaśnięcia umowy z wykonawcą oszczędności w budżecie miasta będą mogły być spożytkowane na nowe inwestycje.

W ramach projektu planuje się m.in. przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynków, modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, instalację OZE i wdrożenie systemu zarządzania energią cieplną i elektryczną. Modernizacja energetyczna polegać będzie m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych lub wewnętrznych, stropów, dachów, wykonaniu poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej, wymianie lub renowacji starej stolarki okiennej i drzwiowej na nową o dobrej szczelności i wysokiej izolacyjności, wymianie lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz montażu wentylacji mechanicznej. Zaplanowano również zainstalowanie kolektorów słonecznych i wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej, co korzystnie wpłynie na wzrost udziału OZE w produkcji energii nie tylko w Sopocie, ale i w całym regionie.

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się zużycie energii pierwotnej w 25 budynkach o ponad 3 mln kWh rocznie oraz nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 771 ton CO2 na rok. Przewiduje się zmniejszenie zużycia energii cieplnej aż o 51,6% średnio na budynek.

Modernizacja, której celem jest poprawa efektywności energetycznej, obejmie 25 sopockich placówek oświatowych i wychowawczo-opiekuńczych:

1. Przedszkole nr 1, ul. Kasprowicza 1

2. Przedszkole nr 4, ul. Obodrzyców 18-20

3. Przedszkole nr 10, ul. Kościuszki 31

4. Sopockie Ognisko Plastyczne, ul. Księżycowa 3B

5. Przedszkole nr 5, ul. Haffnera 72

6. Zespół Szkół Handlowych - budynek główny, ul. Kościuszki 18/20

7. Zespół Szkół Handlowych - sala gimnastyczna, ul. Kościuszki 18/20

8. Młodzieżowy Dom Kultury, al. Niepodległości 763

9. Dom Dziecka, ul. 23 Marca 16

10. III LO, ul. Kolberg 15

11. Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kościuszki 22-24

12. Przedszkole nr 8, ul. Jana z Kolna 3

13. Przedszkole nr 12, ul. Kolberga 10

14. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. 3 Maja 41

15. Szkoła Podstawowa nr 9 z od. integracyjnym, ul. Kolberga 15

16. Zespół Szkół nr 3, ul. Haffnera 55

17. Zespół Szkół nr 1, ul. Książąt Pomorskich 16/18

18. II LO budynek główny, al. Niepodległości 751

19. II LO sala gimnastyczna, al. Niepodległości 751

20. Szkoła Muzyczna, ul. Obrońców Westerplatte 18

21. Zespół Szkół nr 5, ul. Kazimierza Wielkiego 14

22. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Armii Krajowej 50-54

23. Przedszkole nr 1 / żłobek nr 12, ul. Armii Krajowej 58

24. Gimnazjum nr 2 z od. integracyjnym, ul. Wejherowska 1

25. Zespół Szkół Handlowych, Al. Niepodległości 749.

Projekt zostanie zrealizowany do 31 grudnia 2020 r.

Sopot od lat 90. prowadzi program redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację źródeł ciepła oraz refundacji części kosztów remontów całkowitych, w tym kosztów związanych poprawą izolacyjności budynków mieszkalnych, w ramach którego do tej pory zostało docieplonych ok. 95 budynków. Jako sygnatariusz „Porozumienia Burmistrzów" miasto kontynuuje aktywną politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego i działa niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.