Rozświetlamy Pomorze. Umowy na modernizację oświetlenia podpisane

1 marca 2017  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski podpisali umowy z wnioskodawcami Działania 10.4 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach konkursu zostało złożonych 18 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 88 870 334,99 PLN. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosiła 71 091 801,29 PLN

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu 2 lutego 2017r. do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostało wybranych 18 projektów, których całkowita wartość dotacji wynosi 71 091 801,29 PLN, a łączna wartość projektów – 88 870 334,99 PLN. 

Projekty wybrane do dofinansowania to:

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii.
  Wartość projektu: 12 331 706,99 zł. Dofinansowanie: 9 589 883,75 zł.
   
 • Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska.
  Wartość projektu: 28 860 795,00 zł. Dofinansowanie: 23 674 510,13 zł.
   
 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów.
  Wartość projektu: 4 767 629,12 zł. Dofinansowanie: 3 887 953,87 zł.
   
 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Miastko i Tuchomie.
  Wartość projektu: 3 950 487,48 zł. Dofinansowanie: 3 357 914,35 zł.
   
 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania energią.
  Wartość projektu: 1 300 494,60 zł. Dofinansowanie: 791 858,08 zł.
   
 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Czarna Dąbrówka oraz Parchowo.
  Wartość projektu: 1 496 035,37 zł. Dofinansowanie: 1 271 630,00 zł.
   
 • Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)
  Wartość projektu: 7 770 922,26 zł. Dofinansowanie: 5 247 703,76 zł.
   
 • Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - etap I.
  Wartość projektu: 3 926 399,82 zł. Dofinansowanie: 3 337 439,85 zł.
   
 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Skarszewy.
  Wartość projektu: 2 177 981,17 zł. Dofinansowanie: 1 851 283,99 zł.
   
 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Luzino.
  Wartość projektu: 1 766 745,68 zł. Dofinansowanie: 1 501 733,83 zł.
   
 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Rumi.
  Wartość projektu: 3 634 276,37 zł. Dofinansowanie: 3 089 134,91 zł.
   
 • Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański.
  Wartość projektu: 7 221 798,72 zł. Dofinansowanie: 5 264 691,27 zł.
   
 • Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej.
  Wartość projektu: 2 126 271,97 zł. Dofinansowanie: 1 807 331,17 zł.
   
 • Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych zlokalizowanego na terenie gminy Dziemiany.
  Wartość projektu: 561 440,69 zł. Dofinansowanie: 477 224,58 zł.
   
 • Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego.
  Wartość projektu: 1 356 257,84 zł. Dofinansowanie: 1 152 819,16 zł.
   
 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miasto Reda.
  Wartość projektu: 2 133 231,06 zł. Dofinansowanie: 1 813 246,40 zł.
   
 • Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania.
  Wartość projektu: 1 150 910,42 zł.  Dofinansowanie: 978 273,86 zł.
   
 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Rzeczenica, Przechlewo i Czarne.
  Wartość projektu: 2 336 950,43 zł. Dofinansowanie: 1 986 407,86 zł.

 

Realizacja wybranych 18 projektów przyczyni się do zmodernizowania 29 865 sztuk punktów świetlnych oraz szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o 7 679,5 ton równoważnika CO2.
 


Zobacz prezentację z podpisania umów