Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na usługę kompleksowej weryfikacji ex-post postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Informujemy, iż w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 17 października 2017 r. na usługę kompleksowej weryfikacji ex-post postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy oraz sporządzenie opinii wraz z listami sprawdzającymi, najkorzystniejszą ofertę złożyła Kancelaria Radców Prawnych RADOMYSKI I PARTNERZY w Gdańsku, ul. Piastowska 56B/25, 80-332 Gdańsk. Łączna cena oferty wynosi: 1280 zł brutto.