Ponad 17 mln zł dotacji na rowery metropolitalne dla Obszaru Gdańsk-Gdynia-Sopot

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki unijnemu wsparciu na terenie 14 gmin wchodzących w skład OMG-G-S tj. Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew, Puck, Reda oraz Kartuzy, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Władysławowo, Żukowo, Pruszcz Gdański, Rumia powstanie system roweru metropolitalnego.

 

 

 

W ramach przedsięwzięcia powstanie system roweru metropolitalnego obsługujący węzły integracyjne systemów transportowych planowane bądź realizowane w ramach pozostałych projektów ZIT, w miejscach kluczowych dla obszaru metropolitalnego, stanowiących punkty węzłowe w procesie przemieszczania się osób. W ramach prowadzonych prac zaplanowano działania w zakresie istniejącej infrastruktury, a także budowę nowej, poprawiającej dostępność i jakość transportu pasażerów za pośrednictwem ogólnodostępnego roweru publicznego do i z węzłów integracyjnych.

 

Rosnące zainteresowanie komunikacją rowerową wynikające m.in. z poprawy infrastruktury rowerowej uzasadniają wprowadzenie systemu roweru publicznego, który ograniczy zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla rowerów i zwiększa ich rotację - obecnie mieszkańcy dojeżdżający rowerami do węzłów integracyjnych wykorzystują własne pojazdy. Wzrost ruchu rowerowego w kierunkach szczególnie popularnych węzłów integracyjnych powoduje zapełnienie znajdujących się tam parkingów rowerowych, a tym samym brak możliwości zaparkowania kolejnego roweru, co zniechęca do podróżowania rowerem. Rower publiczny znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca parkingowe z uwagi na większą rotację pojazdów, poprawia skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i innych dużych skupisk ludności z węzłami integracyjnymi, stanowiąc alternatywę samochodów indywidualnych.

 

Inwestycja obejmie zakup rowerów miejskich w 14 gminach wraz z systemem informatycznym pozwalającym na dogodne zarządzanie jednośladami i budową dedykowanej infrastruktury parkingowej w węzłach integracyjnych i innych kluczowych miejscach oraz integrację z systemami biletowymi, w tym z tzw. Biletem Metropolitalnym.
 

W ostatnich latach stan wyposażenia wielu przystanków i peronów znacząco się poprawił. W Obszarze Metropolitalnym G-G-S zwiększa się rola komunikacji rowerowej jako istotnego elementu systemu transportowego, systematycznie wzrasta liczba rowerów w ruchu. wynika przede wszystkim z systematycznie zwiększającej się dostępności i długości dróg rowerowych. W ramach poprawy dostępności i tworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych uzupełnia się ciągłość dojazdowych dróg rowerowych, buduje się parkingi rowerowe. Projekt pozwoli lepiej wykorzystać potencjał komunikacji rowerowej w połączeniu z transportem publicznym zwiększając dostępność rowerów dla podróżnych.

Projekt realizowany będzie do końca 2019 roku.

Całkowita wartość projektu to ponad 20 mln zł, z czego blisko 17,5 mln zł to dofinansowanie z UE.

 

Posiedzenie Zarządu odbyło się w piątek, 13 października br.

 

Monika Grochulska 

Załączniki:

Wykaz wybranych projektow pozakonkursowych 13.10.2017.pdf

pdf 370 KB