Przedłużony termin składania wniosków dla Poddziałania 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia

Dnia 12 stycznia 2017 roku, uchwałą nr 54/205/17 Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o wydłużeniu naboru wniosków w ramach Poddziałania 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia do dnia 17 marca 2017 roku.

 

Zobacz ogłoszenie o naborze.