Prezentacje ze spotkania informacyjnego: Realizacja RPO WP 2014-2020 – zobowiązania do końca 2018 r. w ramach EFRR

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego: Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – zobowiązania do końca 2018 r. w ramach EFRR.

Spotkanie odbyło się 16 maja 2017 r. w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Prezentacje do pobrania:

  1. Prawo zamówień publicznych – najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich
  2. Realizacja RPO WP 2014-2020 - zobowiązania do końca 2018 r.
  3. Rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność