Prawie 90 mln zł na poprawę efektywności energetycznej w Gdańsku

Umowy na dofinansowanie projektów o wartości blisko 90 mln zł podpisali w środę 26 lipca z przedstawicielami Gminy Miasta Gdańska oraz Gdańskich Wód Sp. z o.o. marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.

Podpisanie umów odbyło się w zabytkowym Domu Zdrojowym w Gdańsku – Brzeźnie, gdzie w przyszłości, po gruntownej modernizacji powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekty te otrzymały unijne dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad  57 mln zł.

Niska efektywność energetyczna budynków powoduje nadmierne zużycie energii cieplnej i energetycznej, co w rezultacie przekłada się na wyższe koszty eksploatacji budynków. Przedmiotem umów zawartych z Gminą Miasta Gdańska jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych oraz budynków oświatowych i sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska. Wśród prawie 55 modernizowanych budynków znajdzie się Dwór Artusa należący do Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oraz Kościół Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla, Miejska Hala Sportowa, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, a także szkoły, przedszkola i żłobki. Inwestycja Gdańskich Wód Sp. z o.o. pn. G3- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym realizowana będzie w obiektach przy ul. Lastadia 2 i ul. Lastadia 41 przy tzw. Targu Maślanym, znajdujących się w rejestrze zabytków Województwa Pomorskiego oraz Gminnej Ewidencji Zabytków.

Prace modernizacyjne polegać będą m.in. na zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach przezroczystych (okna, drzwi przeszklone) i nieprzezroczystych (ściany zew., stropy poddaszy i piwnic), wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej zew., montażu instalacji ogrzewania obiektu oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Ponadto, likwidacji ulegną istniejące źródła ciepła, zamontowany zostanie kompaktowy węzeł cieplny, wprowadzony zostanie system zarządzania energią z monitoringiem i automatycznym sterowaniem, system wentylacji ulegnie modernizacji, zamontowane zostaną również nawietrzniki higrosterowalne.  Działania te, jako rekomendacje przeprowadzonych wcześniej audytów energetycznych, mają na celu poprawę efektywności energetycznej modernizowanych obiektów. Spowodowane jest to zużyciem technicznym instalacji i urządzeń, których stan powoduje częste awarie, a tym samym niską wydajność. A to w efekcie generuje wysokie koszty utrzymania budynków.

Dzięki modernizacji obiektów zmniejszeniu ulegnie zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej, a dzięki termomodernizacji zwiększy się efektywność energetyczna budynków. To wszystko przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków, a co najważniejsze, do redukcji zanieczyszczeń i gazów cieplnych do powietrza. Działania te wpłyną na wzrost atrakcyjności miasta oraz jego konkurencyjność.

Projekty dofinansowane zostaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 10.01.01. – Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT. Realizacja dofinansowanych projektów zakończy się w roku 2021.