Prawie 85 mln zł na utworzenie i wyposażenie laboratoriów, z których korzystać będą przedsiębiorcy

Sześć projektów pomorskich uczelni wyższych i instytutów w dniu 5 września 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dzięki realizacji projektów powstaną laboratoria wyposażone w aparaturę badawczą, z których korzystać będą przedsiębiorcy rozwijający nowoczesne produkty i usługi. Infrastruktura badawcza powstanie w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie przedsiębiorstw i służyć będzie realizacji wskazanych w każdym projekcie istotnych dla danej branży badań.

Dofinansowane projekty:

Tytuł projektu

Beneficjent

Całkowita wartość projektu (zł)

Otrzymane dofinansowanie (zł)

Innowacyjne Centrum  zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore

Instytut Morski w Gdańsku

36 426 436,92

17 857 770,23

Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska

63 916 950,00

19 222 500,00

Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R

Politechnika Gdańska

71 098 291,99

28 828 342,34

Utworzenie Pomorskiego Laboratorium Zarządzania Kryzysowego na Politechnice Gdańskiej (PLZK)

Politechnika Gdańska

5 969 943,00

3 382 236,40

Stanowisko badawcze wyposażone w RTDS (ang. RTDS – Real Time Digital Simulator) - czyli cyfrowy symulator czasu rzeczywistego, w siedzibie Instytutu Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

1 500 000,00

750 000,00

Centrum Medycyny Translacyjnej (CMT) Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdański Uniwersytet Medyczny

25 717 300,00

14 661 700,00

Załączniki:

Lista wniosków po rozstrzygnięciu konkursu

pdf 566 KB